Egen erfarenhet – Kundservice

Dag efter dag befinner du dig som “kund” i olika servicesituationer. Vad lär du av det?

  • i butiker, restauranger, hotell.
  • vid luckor på banken, posten, järnvägsstationen, hos myndigheter.
  • vid besök på företaget av säljare, hantverkare, leverantörer osv.

Spela i sådana situationer inte bara kundens eller servicetagarens roll. Var alltid på samma gång iakttagare, den som studerar, kritikern.

Vilka sätt att bli behandlad tycker du om? Tag efter dessa, därför att det som du tycker om, tycker också dina kunder om.

Vilka sätt att bli behandlad ogillar du? Undvik dessa, för det som du ogillar, ogillar också kunden.