“Ni ska jöra som han jort!” – Försäljning

(Läs den gärna med lite distans och eftertanke).

Jansson, Den nyanställde säljaren, skrev sin första rapport hem till kontoret. Denna kom håret att resa sig på försäljningsavdelningens folk.

”Jag har vare på det här stelle som aldri tjöpt för ett enda öre av oss och jag sållde grejjer för nåra hunndratusen. Nu åker jag till Vesterås”.

Innan försäljningschefen hann med att tillrättavisa ”felstavaren” kom ännu ett brev:

”Jag komm till Vesterås å sållde för en halv millijon”.

Säljchefen visste inte hur han skulle göra utan beslutade sig för att låta VD:n lösa problemet.
Morgonen därpå satt de båda breven på anslagstavlan i hallen med ett brev från VD:n under.

”Vi har hållt på för lenge å förschöka stava i stellet för å sellja. Titta på domm här affärena. Jag vill alla ska lesa brevena från Jansson som e ute och jör ett fint jobb åt oss och ni ska gå och jöra som han jort!”