Särskilt inom detaljhandeln och hos återförsäljare är kvaliteten på produktpresentationen avgörande för försäljningsframgången. Den totala försäljningsmiljön måste “stämma” för att stödja handlaren vid försäljningen av dina produkter. Betrakta någon gång försäljningslokalen ur en kunds synvinkel.

Ställ dig följande frågor:

“Är passagerna kundvänligt utformade?”
De ska vara tillräckligt breda, inte innehålla några snubbelfällor och visa var varorna går att finna.

“Är belysningen gynnsam för försäljning?”
Grundbelysningen i lokalen måste vara tillräcklig. En god idé är punktbelysning på t.ex. specialanbud genom små halogenlampor.

“Är färgerna harmoniska?”
Användningen av färger till mattor, väggar etc. ska rätta sig efter kunskaper om färgpsykologi. Färgerna ska passa till produkten. Så är t.ex. stillsamt brunt olämpligt vid sportprodukter.

“Är luften i sin ordning?”
Luftkonditioneringen måste ge nog frisk luft. Från lokalerna bredvid (toaletter, kafeteria) får inga oangenäma lukter strömma ut i försäljningslokalen.

“Är försäljningslokalen vårdad och ordentlig?”
Tomma kartonger har inget att göra i försäljningslokalen. Defekta lampor bör genast bytas, nedsmutsade prisskyltar ersättas. Fingeravtryck på glasskivor på dörrar och vitriner bör regelbundet torkas av.

“Är golvbeläggningen sliten?”
Urblekta tygbeklädnader bör bytas ut. Designen på det stoff och den golvbeläggning, som används, bör motsvara målgruppens aktuella smak. Infoga förbättringsförslagen i ditt sälj- och rådgivningssamtal.

Du visar dig då som en kompetent rådgivare för dina kunder.

Related Post