Mässförsäljning


Mässinbjudan – Utställningar och mässor

Vad vill dina mässbesökare egentligen se? Bjud in dina kunder till besökssamtal eller per telefon och fråga: “Vad skulle du gärna vilja se på mässan?” Frågan medför dubbel nytta: Den ger kunden hopp om att…Försäljning på mässor – Mässor

En mässa är som en premiär. De kunder, som besöker mässan, vill i första hand se och höra nyheter. Visa först och främst mässbesökarna de nya produkter, som ditt företag har utvecklat. Förklara nyheternas tekniska/konstruktiva…