Att förebygga invändningar – Invändningsbehandling

Det går inte att ställa upp några generella regler för invändningsbehandling. Bör man behandla dem med en gång eller vänta med svaret? Avgörandet beror på omständigheterna. Det finns dock ett råd som kan ges:

Många invändningar går att förebygga.

Det bästa sättet att förebygga invändningar är att göra en ordentlig kartläggning hos kunden. Vet man kundens behov, problem och önskemål så vet man bättre hur man skall presentera sin produkt eller tjänst, så att kunden inser att denna löser deras problem och behov.

Alla har vi “ihåligheter” i våra erbjudanden, något som konkurrenten är bättre på. I de fallen är det bättre att själv ta upp de frågor som du kan räkna med att kunden kommer att ha.

Det kan du göra genom att säga:

“Nu har ni säkert frågor om varför vi endast har den här produkten i en storlek, eller hur?”

När kunden svarar jakande, så berättar du sakligt varför ni valt en viss linje.