invändningar

Ibland måste man sälja två gånger – Argumentering

Det finns många anledningar till en orderannullering. Ibland annullerar en återförsäljare beställningen för att en av hans kunder motsätter sig köpet av en viss produkt. En säljare hos en maskintillverkare upplevde ett sådant fall. “En…Argument för den tredje mannen – Argumentering

I kapitalvaruindustrin händer det sällan att inköparen ensam fattar besluten. För det mesta tillkallas förhandlingspartner från andra avdelningar. Medan inköparen i första hand ser på pris/prestations – förhållandet, bedömer medarbetare från andra grenar inom företaget…


Bagatellisering – Invändningsbehandling

Så blockerar säljaren samtalet Framgång vid säljsamtal är framförallt beroende av att säljaren riktar in sig på kunderna. Kan han inte det, så råkar samtalet snart in i en återvändsgränd. Här följer några exempel på…