Högt, men möjligt att nå – Målinriktning

I sin bok “Prestera mer – arbeta mindre” skildrar Michael le Boeuf ett till lek kamouflerat test för att bestämma förmågan att motivera sig själv.

I en lokal var en knappt meterhög stolpe fastsatt i golvet. Deltagarna i testet fick ringar, som de skulle kasta över stolpen. Avståndet bestämde de själva.

Några ställde sig mycket nära stolpen. De träffade ofta, men förlorade snart lusten.

Andra ställde sig mycket långt bort. De träffade sällan eller aldrig och gav snart upp.

En tredje grupp sökte sig till ett medelavstånd. Deras kastförmåga krävdes fullt ut, men de hade chans att lyckas. Den gruppen höll på längst.

Denna forskning lade grunden till motivationsteorier rörande den prestationsorienterade människan och som i hög grad är en bra egenskap för en framgångsrik säljare.

Sensmoralen av historien: Sätt upp mål, som du bara kan nå om du sätter in alla krafter – men som också är möjliga att nå. Då får du framgångar som du är stolt över och som sporrar dig till ytterligare ansträngningar.

Related Post