Ökad ordervolym – Säljpsykologi

Hur kan du göra en större ordermängd ”smaklig” för kunden?

Jo, genom att du söker dig fram från båda sidor mot målmängden.

Ett exempel:

– ”350 kg är för mycket. Med den mängden skulle onödiga lagerkostnader uppstå för dig. Dessutom kommer vi snart att komma med en ny produktmix på marknaden”.

– “150 kg är för lite. Med det kommer du inte långt och avsäger dig den förmånliga kvantitetsrabatten. Den bästa lösningen tror jag är, att du beställer 250 kg. Med den mängden uppnår du bäst lönsamhet”.

Fördel: Du hjälper kunden försiktigt fram till den lämpligaste ordervolymen. Den föreslagna mängden framstår så förnuftig som den i verkligheten är.

OBS! Använd dig aldrig av metoden för att få hem en större order än den som kunden verkligen har behov av.

Related Post