Att ställa frågor för att komma fram till kundens behov vet de flesta säljare är vägen till avslut.

Utan att veta kundens behov blir det svårt och utan frågor nästan omöjligt att sälja. Men det handlar om att ställa rätt frågor som påverkar köpbeslutet.

Ju mer fakta du vet om kunden desto mer kommer du veta att din produkt/tjänst passar och desto mer vet kunden att din produkt/tjänst är rätt!

En försäljning kommer alltid att göras. Antigen kommer du att sälja in ett JA! eller så säljer kunden in ett NEJ!

Hur mycket tid och tanke lägger du på att ställa rätt typ frågor?

 

Related Post