Besöksbokning

Planera uppföljningsbesök – Uppföljning

Det första besöket hos en intressent leder inte alltid till en order. Inköparen vill kanske inhämta flera offerter, fråga kollegor om deras uppfattning eller låta genomföra ett materialtest. Om den tidsperiod som intressenten behöver för…


Fokusera för framgång – Besöksbokning

Sammanfattning i fem punkter Se upp med spontan prioritering och prioritera medvetet istället. “Att koncentrera sig på det som sker i nuet – utan att värdera det som händer”, beskriver mycket väl förhållningssättet i en…