Fokusera för framgång – Besöksbokning

Sammanfattning i fem punkter

  1. Se upp med spontan prioritering och prioritera medvetet istället. “Att koncentrera sig på det som sker i nuet – utan att värdera det som händer”, beskriver mycket väl förhållningssättet i en bokningssituation.
  2. Sätt klara och tydliga mål för bokningen i insatser och antalet bokade mål.
  3. Se till att du inte blir störd och avbryt inte själv bokningsarbetet.
  4. Skapa en systematik som du långsiktigt kan utveckla.
  5. Försök inte delegera bokningsuppgiften utan satsa istället på att bli proffs på att boka nybesök. Det är en kompetens som lönar sig.