Besöksplanering

Planera uppföljningsbesök – Uppföljning

Det första besöket hos en intressent leder inte alltid till en order. Inköparen vill kanske inhämta flera offerter, fråga kollegor om deras uppfattning eller låta genomföra ett materialtest. Om den tidsperiod som intressenten behöver för…Säkra besöket – Besöksplanering

Det finns knappast något som är så pinsamt som att komma till en kund som glömt att notera ert möte och därför inte kan ta emot dig. När du bokar ett besök med en kund…


Besöksavisering – Besöksplanering

Var beredd på att den kund eller intressent som du ringer upp, först säger “nej” när du ber om en besökstid. Utarbeta några standardsvar på de mest frekventa invändningarna som t.ex. “inget behov” eller “inget…