Export

Den japanska marknaden som utmaning – Export

I motsats till den gängse uppfattningen är det inte enbart de statliga handelsrestriktionerna som är skuld till att västliga företag har svårt att etablera sig på de japanska marknaderna. I stället visar sig ofta företagens…