starta eget

Vad skall affärsplanen innehålla? – Affärsplan

Innan man startar affärsplaneringsarbetet är det viktigt att bestämma affärsplanens omfattning. Det är viktigt att vara mycket tydlig i detta då man annars riskerar både ineffektivitet i framtagningsprocessen och en sämre affärsplan som slutresultat. Följande…