Innan man startar affärsplaneringsarbetet är det viktigt att bestämma affärsplanens omfattning. Det är viktigt att vara mycket tydlig i detta då man annars riskerar både ineffektivitet i framtagningsprocessen och en sämre affärsplan som slutresultat. Följande frågor måste därför först besvaras:

Vilken affärsverksamhet ska affärsplanen omfatta? Tänkbara indelningsgrunder är en affärsplan för

  • hela företaget.
  • en viss marknad
  • ett visst produktområde
  • en viss nysatsning

Vilken tidsperiod ska affärsplanen omfatta? Svaret beror naturligtvis på typen av verksamhet, men generellt brukar man affärsplanera för en period på 2-5 år. Vid start av ett företag väljer man dock ibland att göra en första affärsplan för bara ett år för att sedan, när man ser att verksamheten lyfter, utveckla den till att sträcka sig över flera år.

Att hela företaget har en affärsplan bör vara en självklarhet. Frågan är då om detta ska vara den enda planen. I små företag räcker det oftast med en enda affärsplan som ibland även fungerar som produktions- och marknadsplan. I stora företag däremot finns en risk att en allomfattande affärsplan kan leda till en olycklig blandning av övergripande affärsplanering med detaljplanering för exempelvis ett visst produktområde. Risken är då att det inte blir en bra plan vare sig för företaget i sin helhet eller för den enskilda produkten. Om ett företag har flera verksamhetsområden som arbetar under helt olika förutsättningar, med få beröringspunkter, kan det även vara lämpligt med olika affärsplaner för de olika delverksamheterna.

Ibland kan det alltså vara bättre att arbeta med flera affärsplaner. En övergripande affärsplan för hela företaget, som ger en totalbild, kombinerat med flera mindre kortfattade och mer detaljerade planer för olika delplanerna kan uppfattas som mer “egna”, angelägna och operativa av organisationen.

Related Post