Försäljning genom Säljhjulet – Säljteknik

Denna säljteknik syftar på att kunden kan behöva gå igenom ett par varv i säljhjulet innan denne är redo att besluta sitt köp. Du som säljare leder honom tills affären är klar.

Tillit -> Behov -> Produktsälj -> Avslut -> Tillit -> Behov -> Produktsälj -> Avslut -> Tillit -> Behov -> Produktsälj -> Avslut!

Säljhjulet

Tillit – Skapa förtroende
SITUATIONSFRÅGOR
Inledning
Hej mitt namn är…
Har jag kommit till…
Stämmer det att du…

Frågor om företaget / Branschen
Hur länge har du haft firman?

Behov – Problemmålning
DRAMATISERING
Öppna frågor
Hur kommer det sig att ni har valt just…
Hur gick det när du böt avtal senast…
Vad har ni för behov utav era telefoner?
Berätta en historia – 3:e partsargument

Produktsälj
HÅLL DET ENKELT
Ha kundens behov i fokus
Ge konkreta förslag
Hantera invändningar
Jämför
Prata så kunden inser fördelarna
Trestegsargument
Ledande frågor

Avslut – Nu är det dags
TRO PÅ ORDERN
BESTÄM ÅT KUNDEN
Lyssna efter köpsignaler
Tvåvalsfrågor
Omteknik
Förklara våra rutiner
Nu kommer det att gå till såhär…

Related Post