säljhjulet


Ibland måste man sälja två gånger – Argumentering

Det finns många anledningar till en orderannullering. Ibland annullerar en återförsäljare beställningen för att en av hans kunder motsätter sig köpet av en viss produkt. En säljare hos en maskintillverkare upplevde ett sådant fall. “En…