Dina starka och svaga sidor – Personlig utveckling

Skriv en lista med omkring tio positiva egenskaper, som du tror dig ha, t.ex. punktlighet, tillförlitlighet, hövlighet.

Skriv sedan en andra lista med omkring tio svagheter, som du anser att du är behäftad med, t.ex. lättretlighet, falsk medgörlighet, dåligt minne.

Lägg fram båda listorna för din partner, en släkting, vän, kollega. Fråga om de tycker att du antagit rätt. Be om rättelser och kompletteringar. Diskutera skillnaden mellan dina omdömen och den andra partens. Sök efter exempel på om åsikterna är korrekta.

Samtalen är nyttiga och intressanta. Du får reda på, hur du uppskattas (välvilligt?) av andra. Du kan bedöma ditt eget omdöme. Du har möjlighet att rätta ditt framtida handlingssätt efter resultatet av självkritiken.

Den bilden du har av dig själv påverkar allt du tar dig för! Fokusera på dina briljanta sidor och arbeta upp dina svagheter.

 

Testa kundchatt gratis i dagar