Förbättra kontaktförmågan – Samarbete

Hur står det till med din kontaktförmåga? Kommer du bra överens med dina kunder, kollegor, chefer, vänner?

Eller blir det ofta missförstånd? Slitningar? Besvikelser? Saknar du kontakter? Är du blyg för kontakter? Har du ofta en oförklarlig antipati mot andra människor?

Om du har svårigheter vid umgänget med andra människor. måste du sträva efter att förbättra din kontaktförmåga.

Den schweiziska säljkonsulten Viktor Scheitlin rekommenderar dessa åtgärder:

 • Bygga upp en positiv inställning till medmänniskan.
 • Visa intresse för medmänniskan.
 • Lyssna väl.
 • Tänka sig in i andras förhållanden.
 • Vara beredd att hjälpa.
 • Uppskatta den andres prestationer och starka sidor genom komplimanger.
 • Ofta uttala samtalspartnerns namn.
 • Iaktta goda umgängesformer.
 • Möta sin nästa fördomsfritt och naturligt.
 • Om möjligt uppträda glatt och optimistiskt.
 • Uppträda säkert och dynamiskt.
 • Tala tydligt och förståeligt.
 • Formulera kritik på ett förbindligt sätt.
 • Förbättra allmänbildningen.

Related Post