Hitta gemensamma nämnare – Psykologi

Säljare som kan hitta gemensamma nämnare med kunden skapar enkelt en god mellanmänsklig grund för säljsamtalet.

Första regeln lyder: Inled aldrig med att prata om dig själv eller produkten, utan om något som intresserar kunden. Samma hobby eller favoritresmål är en bra utgångspunkt för att utbyta erfarenheter.

Om samtalet äger rum på kundens kontor kan det löna sig att uppmärksamma personliga saker. Bilder och affischer, semesterfoton, souvenirer etc. är alltid en bra utgångspunkt för ett samtal förmodligen något som kunden kommer att reagera positivt på.