Motivation för säljare – Personlig utveckling

När det börjar ta emot och du känner dig värdelös som säljare, skall du tänka på följande:

Det är OK att känna sig nere ibland. Du är inte en robot.

Du har ett hårt jobb – men det är också mycket lönande när du träffar rätt.

Glöm inte att säljarens jobb är att gå längst fram och hugga upp en stig åt dem bakom – ett coolt jobb.

Glöm inte att du är den som för företaget framåt. Du betyder något.

Det är svårt att sälja, det kan vara otacksamt, men när du hjälper en kund att få fart och får höra det, då är det värt allt besvär.

Du är säljare för att…. (här fyller du i varför du går till ditt jobb varje dag).

Sätt på din favoritmusik, gärna i bilen, ta en tur och sjung med.

Är du med på det här? Det är OK att känna sig nere ibland. Gå inte på det här med klämkäcka säljare som går runt och ser ut som om de svalt en solnedgång.