UtesäljareAtt vara tyst – Kommunikation

Ibland ger du kunden underlag under förhandlingen, som han ska se på; prospekt, kataloger, testresultat, statistiska uppgifter, brevkopior, foton, diagram. Låter du kunden få tid och lugn för att se noga på materialet? De flesta…


Tips innan resan – Utesäljare

Visst är det effektivt med möten, där du kan visa kunden hur dedikerad du är och hur mycket ditt företag vill vinna just honom/henne. Om kunden vet att du har rest en hel del för…