Automatisk marknadsföring – Marknadsföring

“Viral marketing” kan med lite god vilja översättas till virusmarknadsföring. Det låter kanske både olagligt och oetiskt, men det är faktiskt det rakt motsatta.

Konceptet bygger på att mottagarna av marknadsförarnas budskap sprider det vidare till sina vänner och kollegor. Målet är att budskapet ska fortsätta spridas automatiskt ute på marknaden, från person till person. Mottagare som “smittas” av budskapet, vill av en eller annan anledning sprida det vidare till andra.

Självklart bygger denna marknadsföring på att mottagarna av budskapet finner det värt besväret att skicka det vidare.

Ett budskap låter kanske en aning högtidligt. I praktiken handlar det om information som är förpackad i exempelvis dessa former:

E-böcker (PDF-filer som kan skickas vidare eller publiceras på andra webbplatser).

Artiklar (som sprids genom andra webbplatser och nyhetsbrev).

Webbtjänster (sprids ofta genom användning). Facebook, Youtube, Hotmail och Google är exempel på tjänster som spridits genom egen kraft snarare än än extern marknadsföring.

E-postmeddelanden (som skickas från person till person).

Film (ofta humoristiska eller smått sjuka reklamfilmer, men det kan även innebära exempelvis Flash-filmer som utbildar, underhåller eller illustrerar något).