Förhandling

Hitta gemensamma nämnare – Psykologi

Säljare som kan hitta gemensamma nämnare med kunden skapar enkelt en god mellanmänsklig grund för säljsamtalet. Första regeln lyder: Inled aldrig med att prata om dig själv eller produkten, utan om något som intresserar kunden….


Motstå manipulationsförsök – Förhandling

Det finns kunder som utövar tryck på säljare för att nå vissa mål i förhandlingarna. En metod är särskilt frekvent: Kunden åberopar ”objektiva principer”. Ordning: ”För att inte störa den normala tågordningen inom inköpsavdelningen måste…