Förhandling
Väntetid – Arbetsplanering

Kunden låter dig vänta. Du kan värja dig med en mild tillrättavisning, när samtalet äntligen börjar: “Tyvärr kommer vi nu i viss tidsnöd, då jag måste vara på ett annat ställe kl.11.30. Du kan också…


Säg oftare NEJ! – Prisförhandling

Var försiktig även med små eftergifter för kunden: Även små medgivanden kan förorsaka avsevärda kostnader. Dessutom: Ett tillmötesgående sprider sig snabbt inom kundkretsen. Vad du erbjuder en kund, kan du knappast förvägra en annan. När…Bagatellisering – Invändningsbehandling

Så blockerar säljaren samtalet Framgång vid säljsamtal är framförallt beroende av att säljaren riktar in sig på kunderna. Kan han inte det, så råkar samtalet snart in i en återvändsgränd. Här följer några exempel på…