Från Ö till Avslut – Telemarketing

Från Ö till A

När du har säljaktioner per telefon och arbetar med kundlistor i alfabetisk ordning, så börjar du längst bak; du skall gå från Ö till A, inte tvärtom.

Varför?

Alla dina konkurrenter börjar med A.

Följd?

  1. De kunder, som står först i alfabetet, blir tidigare kontaktade än de som kommer efter i alfabetet. Chansen att du når dessa kunder före konkurrenterna är större.
  2. Många telefonaktioner genomförs inte fram till de sista “Ö-kunderna”. De strandar av olika skäl på halva vägen. De kunder, som kommer längre fram i alfabetet, blir alltså mer sällan kontaktade än de som finns längre fram. Sannolikheten är stor för att de har mer behov och erbjuder högre chans till avslut.

Related Post