Mål och motivation – Telemarketing

Det kan kännas obehagligt att ringa “kalla” samtal. Och om något tar emot att göra, behöver man motivation.

Exempel:

Skriv ner resultatet

  • Notera…
  • antal gånger du lyft luren
  • antal nådda kontakter
  • antal bokade möten
  • uppföljningsdatum
  • antal “nej tack”

Ha mål för dagen
En bra sporre kan vara att ha ett mål för dagen, t.ex. att vi ska boka tre möten.
När målet är uppnått får man ta ledigt, eller köpa något man önskat sig länge.

Related Post