Målsättning i sju steg – Målinriktning

Använd dig av följande checklista vid målsättning. Det räcker inte att du bara formulerar vad du vill: “tjäna 15% mer nästa år”. Du måste tänka lite längre, om det ska uppstå en motivationsvåg ur din målsättning och en verklig chans att nå målet.

Skriv upp följande:

  • Målet.
  • Dina fördelar när du nått målet.
  • Den förmåga och kunskap som du behöver för att nå målet.
  • Personer, grupper, företag, organisationer osv. med vilka du måste samarbeta
  • En plan över hur målet kan nås.
  • En realistisk tidsperiod.

Related Post