Sätt före varje kundbesök upp ett reträttmål; ett mål som du vill uppnå om huvudmålet, ordern är ouppnåelig.

  • Reträttmål kan t.ex. vara:
  • En provbeställning.
  • Ett företags- eller mässbesök.
  • Deltagande i en rundfrågning
  • Återbesök mm.

Reträttmål uppnås ofta. Kunden går med på dem, eftersom han inte vill vara alltför avvisande, då han inte uppfyllt säljarens egentliga förhoppningar.

Om du har ett reträttmål i reserv, arbetar du så att säga med “skyddsnät”. Du måste inte grubbla över misslyckandet, när du ändå vunnit en viss nytta med besöket.

Du kommer inte i förlägenhet. Du lägger tyst in nästa “växel” och styr mot reträttmålet.

Related Post