strategi


Kundbevakning vid prishöjningar – Ekonomi

När era priser stiger, ökar risken för att era konkurrenter bryter sig in i ditt “kundrevir”. En prishöjning får även trogna kunder att hämta in offerter från annat håll. När ert företag har genomfört väsentliga…


Utnyttja företagskunnandet – Strategi

Ingen människa är allvetande. Även den bästa säljaren råkar ibland i svårigheter. Men många säljare håller tyst om sina problem, när de behöver hjälp. Eller de avvisar hjälpen för att de fruktar att förlora i…