Ingen människa är allvetande. Även den bästa säljaren råkar ibland i svårigheter.

Men många säljare håller tyst om sina problem, när de behöver hjälp. Eller de avvisar hjälpen för att de fruktar att förlora i anseende. De famlar hellre på egen hand och går miste om ordern. Den som accepterar hjälp när den behövs, visar självförtroende och karaktär.

Be om hjälp. . .

Dina kolleger: utnyttja deras erfarenheter i vissa situationer med vissa kunder, kundproblem, invändningar. Ta med dig en kollega eller låt honom besöka kunden, om de två är på samma våglängd.

Medarbetare på företaget: Informera dig hos teknikerna om produktegenskaper, användningsmöjligheter, funk­tioner, sammansättningar. Be om kvalitetsbevis och demonstrationsknep. Fråga reklamexperter, jurister, planerare, dataspecialister, korrespondenter när de har svaren på dina frågor.

Din chef: Det är hans uppgift att hjälpa dig, lösa kundernas problem, rädda order ur farozonen. Han har de bästa relationerna inom företaget och kan driva igenom specialbehandlingar för kritiska kunder.

Dina kunder: Kunder kan ge rekommendationer. De kan förmedla en inblick i tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ledningstekniska sammanhang. De kan också tala om för dig, vad du gör för fel. Var inte rädd för att fråga dem!

Related Post