telefonsamtal
A numbers game – Säljfilm

Neil Black är den bästa i branschen när det gäller att skapa framgångsrika säljkontor. Men livet är inte alltid så enkelt och ibland behöver man trampa någon på tårna för skapa ett framgångsrikt säljteam. Denna…

Goodwillsamtal – Personlig utveckling

Vad är det för nytta med att ringa goodwillsamtal? Man kommer ju inte att sälja på det samtalet. Nej, just det. Meningen är inte att man ska sälja heller, om inte kunden själv gör en…