Utveckling


Farliga storkunder – Köpplattformen

Det förekommer att säljare koncentrerar sig extremt på en storkund inom deras distrikt. De ägnar honom lejonparten av sin uppmärksamhet. Omsättningen är god. Men: Flera andra starka kunder eller andra intressenter blir försummade. Överkoncentration på…Behålla kunder? – Köpplattformen

Det är dyrt att skaffa nya kunder. Ett företag som vill leva vidare måste för varje förlorad kund hitta en ny. Ett företag som vill växa, måste faktiskt vinna fler kunder för varje förlorad. För…


Vad du inte får delegera – Delegering

Att delegera är ett viktigt ledarinstrument. Att delegera uppgifter och ansvar betyder inte bara avlastning för de ledande, utan framförallt också möjlighet för medarbetarna att bevisa sin kompetens. Delegering av uppgifter begränsas dock, när den…