Vad du inte får delegera – Delegering

Att delegera är ett viktigt ledarinstrument. Att delegera uppgifter och ansvar betyder inte bara avlastning för de ledande, utan framförallt också möjlighet för medarbetarna att bevisa sin kompetens. Delegering av uppgifter begränsas dock, när den kan underblåsa konflikter, särskilt människor emellan.

Ge inte medarbetare sådana order, som kan grumla deras förhållande till kolleger. Exempel: Efter en häftig kontrovers med Sven Svensson, en mångårig medarbetare, ber avdelningschefen en annan medarbetare att representera honom vid en avdelningskonferens – en funktion, som hittills alltid Svensson haft. Också mellan Sven Svensson och hans kollega råder nu ett spänt förhållande.

Be inte någon att utöva den auktoritet, som tillkommer dig. Exempel: En chef, som ber en medarbetare att ställa en kollega till svars för förseningar, undergräver sin egen auktoritet.

Det finns handlingar av hjälpsamhet och medkänsla, som är meningslösa, om inte chefen själv utför dem. Ta som exempel den avdelningsföreståndare, som ber en medarbetare: “Jag skulle i kväll besöka N.N. på sjukhuset. Jag klarar inte det. Kan du göra det för mig?“ Meningen med ett sjukbesök ligger i att man bevisar att man bryr sig om någon.

Kräv inte av någon medarbetare att åtaga sig ett problem, vilket du vanligtvis själv sköter om. Exempel: En säljledare finner i sin post ett skarpt klagomålsbrev från en bra kund, som han känner sedan många år. Saken är pinsam för honom, han ber sin assistent att sköta reklamationen. Att på det sättet på bekostnad av någon annan dra sig undan en oangenäm uppgift, förstör medarbetarens förtroende för sin chef.