Kundmöte


Koncentrera dig på namnet – Vett och etikett

Det har nog också hänt dig: en hittills obekant person presenteras för dig. Du hör namnet – och har en minut senare åter glömt det. Hur kan detta hända? Du har vid presentationen inte koncentrerat…Överläggningspaus – Avslut

Ge kunden egentid för att tacka ja! Du har förhandlat med en kundgrupp, en inköpsorganisation. Ordern är oviss, åsikterna går emot varandra. Det finns risk för att man lämnar dig med beskedet, att man ska…Hur toppsäljare besöksplanerar – Försäljning

Lova en personlig vinst Säljframgång bygger på många faktorer. Dessa har noga undersökts av USA-professorerna Thomas W Leigh och Patrick F McGraw (”Mapping the Procedural Knowledge of Industrial Sales Personnell: A Script-Theoretic Investigation”, Journal of…


Checklista för samtalsförberedelse – Försäljning

En noggrann förberedelse av säljsamtalet är förutsättningen för att samtalet blir framgångsrikt. Kontrollera följande: Kundregisterkort: Vilka data (omsättning, villkor, obetalade fakturor) är av betydelse för samtalet? Referenser: Vilka personer kan påverka förhandlingspartnerns beslut? Prover, modeller,…


Mässinbjudan – Utställningar och mässor

Vad vill dina mässbesökare egentligen se? Bjud in dina kunder till besökssamtal eller per telefon och fråga: ”Vad skulle du gärna vilja se på mässan?” Frågan medför dubbel nytta: Den ger kunden hopp om att…Att vara tyst – Kommunikation

Ibland ger du kunden underlag under förhandlingen, som han ska se på; prospekt, kataloger, testresultat, statistiska uppgifter, brevkopior, foton, diagram. Låter du kunden få tid och lugn för att se noga på materialet? De flesta…