praktiska tips

Koncentrera dig på namnet – Vett och etikett

Det har nog också hänt dig: en hittills obekant person presenteras för dig. Du hör namnet – och har en minut senare åter glömt det. Hur kan detta hända? Du har vid presentationen inte koncentrerat…


Att ta extra betalt utöver varans pris

Kommer kunden att tacka nej för att det tillkommer extrakostnader? När kunden fattat beslut om att köpa produkten, kanske hon ställer frågan om installation eller justering av maskinen kan utföras i samband med leverans. Bli inte…


Hur toppsäljare besöksplanerar – Försäljning

Lova en personlig vinst Säljframgång bygger på många faktorer. Dessa har noga undersökts av USA-professorerna Thomas W Leigh och Patrick F McGraw (”Mapping the Procedural Knowledge of Industrial Sales Personnell: A Script-Theoretic Investigation”, Journal of…


Checklista för samtalsförberedelse – Försäljning

En noggrann förberedelse av säljsamtalet är förutsättningen för att samtalet blir framgångsrikt. Kontrollera följande: Kundregisterkort: Vilka data (omsättning, villkor, obetalade fakturor) är av betydelse för samtalet? Referenser: Vilka personer kan påverka förhandlingspartnerns beslut? Prover, modeller,…
Kundkännedom – Strategi

Dina kunder, som använder dina produkter eller säljer dem vidare, får värdefulla kunskaper beträffande produktprestationer, svagheter, missbruksmöjligheter, köpskäl, köphinder, reklamverkningar osv. En del kunder samlar systematiskt sina erfarenheter, bearbetar dem och säljer sedan till leverantörerna,…Nyckelkunder – Köpplattformen

Du säljer produktions- och investeringsmaterial. Vilka kunder förtjänar din särskilda uppmärksamhet? Företag med ett okomplicerat inköp. De förlorar ingen tid genom ändlösa samtal med åsiktspåverkare och sådana, som gärna vill prata. Företag, som är teknologi-…