Psykologi


Knapphetens attraktion – Kundpsykologi

Alla människor befattar sig dagligen med psykologi i olika former. Vi iakttar våra medmänniskors beteende, vi reagerar på det och utlöser därigenom återigen ett beteende. Produktens värde stiger när tillgången är knapp eller när de…


Allvetare – Kundpsykologi

Det finns kunder som du inte kan berätta något nytt för. De vet allt och framför allt bättre. De skryter med erfarenheter, relationer och bakgrundsinformationer. De lyssnar inte. Du ska inte reta upp dig på…


Att vara tyst – Kommunikation

Ibland ger du kunden underlag under förhandlingen, som han ska se på; prospekt, kataloger, testresultat, statistiska uppgifter, brevkopior, foton, diagram. Låter du kunden få tid och lugn för att se noga på materialet? De flesta…


Hitta gemensamma nämnare – Psykologi

Säljare som kan hitta gemensamma nämnare med kunden skapar enkelt en god mellanmänsklig grund för säljsamtalet. Första regeln lyder: Inled aldrig med att prata om dig själv eller produkten, utan om något som intresserar kunden….