Marknadsföring


Many-to-many Marketing – Marknadsföring

Från One-to-One till Many-to-Many Fråga: Varför har relationsmarknadsföring, CRM (Custom Relationship Management) och one-to-one marketing inte blivit lika framgångsrikt i praktiken som deras företrädare hade hoppats? Svar: Det beror till stor del på den snäva…


När är det meningsfullt med specialerbjudanden? – Marknadsföring

Enligt en undersökning om hur specialprisaktioner påverkar omsättningsutvecklingen för produkter med sjunkande, stagnerande och ökande marknadsandelar kom följande fram: Produkter med sjunkande marknadsandelstendens fortsätter sin tillbakagång även under specialprisaktionen. Produkter med stagnerande utvecklingstendens uppnår under…