Strategi


Kundbevakning vid prishöjningar – Ekonomi

När era priser stiger, ökar risken för att era konkurrenter bryter sig in i ditt “kundrevir”. En prishöjning får även trogna kunder att hämta in offerter från annat håll. När ert företag har genomfört väsentliga…


Kaizen – Utveckling, Ledarskap

Begreppet KAIZEN har nog de flesta hört i olika sammanhang, men vad innebär det? Kaizen är: ett verktyg för att nå dina mål. ett arbetssätt där alla är med. konkret och långsiktigt, enkelt att använda….Väntetid – Arbetsplanering

Kunden låter dig vänta. Du kan värja dig med en mild tillrättavisning, när samtalet äntligen börjar: “Tyvärr kommer vi nu i viss tidsnöd, då jag måste vara på ett annat ställe kl.11.30. Du kan också…Utnyttja företagskunnandet – Strategi

Ingen människa är allvetande. Även den bästa säljaren råkar ibland i svårigheter. Men många säljare håller tyst om sina problem, när de behöver hjälp. Eller de avvisar hjälpen för att de fruktar att förlora i…


Köpbegär – Behovsanalys

Innan köpbegäret kommer in i bilden är det viktigt att komma ihåg följande princip: Kunder köper bara av säljare de tycker om! Hur får du då kunden att tycka om dig? Hur får du honom…