“Sedan många år har vi gjort affärer med varandra och först idag får jag reda på att ni även säljer produkterna X och Y!”, sa en god kund till säljaren.

Känner du igen det? Står det klart för dig att detta påstående uppenbarar en oanad rikedom av hittills ej uppmärksammade försäljningsmöjligheter.

Du måste utgå ifrån att till och med dina bästa kunder inte känner till ditt företags kompletta produkt- och servicesortiment. Under hektiska vardagshändelser blir detta ofta förbisett. Du kunde sälja ännu mer, om dina kunder visste allt vad du kunder göra för dem.

Presentera därför ditt erbjudande om och om igen. Tänk ut nya intressanta formuleringar för att vinna uppmärksamhet. Ge inte upp i tron att kunden vet besked.

Ställ dig den ärliga frågan: Känner åtminstone mina viktigaste kunder till vårt totala sortiment? Om inte, hur dåligt är då alla andra kunder informerade?

Related Post