Articles by Jann Aleite


Fokusera för framgång – Besöksbokning

Sammanfattning i fem punkter Se upp med spontan prioritering och prioritera medvetet istället. “Att koncentrera sig på det som sker i nuet – utan att värdera det som händer”, beskriver mycket väl förhållningssättet i en…Besöksavisering – Besöksplanering

Var beredd på att den kund eller intressent som du ringer upp, först säger “nej” när du ber om en besökstid. Utarbeta några standardsvar på de mest frekventa invändningarna som t.ex. “inget behov” eller “inget…
Hitta gemensamma nämnare – Psykologi

Säljare som kan hitta gemensamma nämnare med kunden skapar enkelt en god mellanmänsklig grund för säljsamtalet. Första regeln lyder: Inled aldrig med att prata om dig själv eller produkten, utan om något som intresserar kunden….


Vad skall affärsplanen innehålla? – Affärsplan

Innan man startar affärsplaneringsarbetet är det viktigt att bestämma affärsplanens omfattning. Det är viktigt att vara mycket tydlig i detta då man annars riskerar både ineffektivitet i framtagningsprocessen och en sämre affärsplan som slutresultat. Följande…


Goodwillsamtal – Personlig utveckling

Vad är det för nytta med att ringa goodwillsamtal? Man kommer ju inte att sälja på det samtalet. Nej, just det. Meningen är inte att man ska sälja heller, om inte kunden själv gör en…


Motstå manipulationsförsök – Förhandling

Det finns kunder som utövar tryck på säljare för att nå vissa mål i förhandlingarna. En metod är särskilt frekvent: Kunden åberopar ”objektiva principer”. Ordning: ”För att inte störa den normala tågordningen inom inköpsavdelningen måste…